Mozaiki z drugiej części warsztatów (23-25 maja 2014)

26 maj 2014