Atrakcje i bogactwo okolicy

8 październik 2009

Image Gmina Mirosławiec, gdzie leży nasze gospodarstwo, jest terenem o wybitnych walorach przyrodniczych. Wynika to z dużej lesistości gminy, dużej ilości torfowisk mszarnych i mokradeł, dolin rzecznych oraz dużego zróżnicowania krajobrazowego w związku z czym gmina reprezentuje wysokie walory krajobrazowe. Na różnorodność krajobrazu składają się pagórki moren czołowych, morena denna falista i płaska, wały ozowe w rejonie Jadwiżyna, pagórki kemowe w rejonie Łowicza Wałeckiego i Piecnika, równiny sandrowe, rynny polodowcowe wypełnione jeziorami. Gmina Mirosławiec to głównie lasy, które zajmują blisko 61,6% powierzchni terenu, pośród których rozlane jest 21 jezior. Znaczna część okolicy objęta jest rezerwatem „Wielki Bytyń”, w skład którego wchodzi jezioro Wielki Bytyń wraz z przyległymi niewielkimi akwenami oraz lasami i łąkami. Kolejną perłą przyrodniczą jest rezerwat „Rosiczki Mirosławskie” w leśnictwie Nieradź. Jest to śródleśne bagno trzęsawiskowe, gdzie występują typowo uformowane zbiorowiska roślinności mszarowej i moczarowej, z bogatą florą mszaków, paprotników i roślin zielonych. Główną atrakcją roślinną jest bogate stanowisko gatunków owadożernych rosiczki, w tym szczególnie rzadkiej rosiczki pośredniej. Największym bogactwem gminy jest urozmaicona i wolna od zanieczyszczeń przyroda, gdzie stosunkowo duży obszar zachował swój pierwotny charakter, a dodatkową chlubą rejonu jest stałe występowanie wolnościowego stada żubrów. Ponadto pod ochroną znajduje się 199 gatunków kręgowców, 16 gatunków znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, a ponad sto gatunków zwierząt jest wpisanych na czerwone listy. Ochroną objęte jest także 96 gatunków roślin, natomiast 173 gatunki są zaklasyfikowane jako rzadkie, bądź zagrożone wyginięciem.

Tagi:
Opublikowane w: Aktualności, wydarzenia