Koncert duetu Daorientacja na Święcie Ziół (15 sierpnia 2017)

3 lipiec 2017

Miło nam poinformować, że na Święcie Ziół 15 sierpnia wystąpi duet DAORIENTACJA czyli KATARZYNA WIŃSKA I WITOLD ROY ZALEWSKI -poszukiwacze oraz przekaziciele starych melodii i słów.
Zapraszamy na koncert pieśni tradycyjnych pt. „O ziołach, drzewach i miłości”.
Rośliny są i od zawsze były nierozerwalną częścią ludzkiego życia. Bez nich, tak jak bez miłości, nie jest ono możliwe. Nie tylko nas karmią, ale i od pradawnych czasów służą do przeprowadzania rytuałów, odprawiania czarów, do leczenia wszelkich bolączek ducha i ciała. Świat przyrody stanowi nieskończony punkt odniesienia dla mówienia o złożonych, ludzkich sprawach. Symbolika roślinna wypełnia pieśni ludowe, służy do mówienia nie wprost, ale bardzo precyzyjnego o tym, co najważniejsze.
Duet zaśpiewa i zagra o miłości szczęśliwej i nieszczęśliwej, a także obrzędowe pieśni związane z ważnymi świętami roku obrzędowego. Przygrywać będą na akordeonie, lirze korbowej, bębenku obręczowym i barabanie.

Katarzyna Wińska i Witold Roy Zalewski (Daorientacja)
śpiewacy i eksploratorzy muzyki Europy Środkowo-Wschodniej, a zwłaszcza polskiej muzyki ludowej i jej wschodniego pogranicza. Śpiewają pieśni tradycyjne, grają na lirze korbowej, akordeonie i innych instrumentach. Podróżując po Polsce i poza nią poszukują muzyki swoich korzeni, odwiedzają wsie swoich dziadków.W muzyce szukają siebie, prawdy o sobie samych i o otaczającym świecie. Ich nauczycielami są wiejscy muzykanci i śpiewacy, etnomuzykolodzy oraz wybitni muzycy z Polski, Ukrainy, Rosji, Białorusi. Mają m.in. kapelę Daorientacja oraz grupę Jaworowi Ludzie. Organizują i współtworzą wydarzenia kulturalne.
Obydwoje są laureatami nagród na prestiżowym festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu w kategorii „folklor rekonstruowany”. Witold zdobył II nagrodę w tej kategorii w 2012 roku, a Katarzyna w 2014 roku.
Więcej informacji o artystach na stronie:
www.daorientacja.art.pl, jaworowiludzie.pl

Piesni milosci